Tájékoztató az iskolai beiratkozásról

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a járványügyi biztonsági előírásokat a személyes beiratkozás alkalmával is be kell tartanunk, ezért kérjük, hogy a beiratkozásra csak az egyik szülő jelenjen meg gyermekével lehetőség szerint szájmaszkban, és gumikesztyűben. A beiratkozás alkalmával kérjük, tájékozódjon az iskola portáján, hogy melyik tanteremben zajlik az adott szakma tanulóinak beiratkozása. Tanterembeosztás az iskola honlapján is megtekinthető.

Beiratkozás időpontja: 2020. június 24-én (szerda) 8 órától 12 óráig

A beiratkozáshoz szükséges:

  • Születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, oktatási azonosító szám, TAJ-szám, adóigazolvány szám
  • Általános iskolai bizonyítvány
  • Diákigazolvány – igényléshez szükséges „Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlap”, melyet a Kormányablakban készítessenek el és a beiratkozáskor hozzák magukkal
  • Tanulóbiztosítás igény szerint (1000 Ft-tól)
  • Kollégiumot igénylőknek saját címre megcímzett, 135 Ft-tal felbélyegzett boríték
  • Amennyiben rendelkezik a különböző dokumentumokkal, kérjük azt is hozza magával (pedagógiai szakvélemény SNI, BTMN, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény GYVK, hátrányos helyzetű HH, halmozottan hátrányos helyzetű HHH határozat)
  • Kitöltött egészségügyi nyilatkozat, gyermekegészségügyi kiskönyve

Az Arany János Kollégiumi Programba való bekerülés feltételeként szereplő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát szíveskedjék behozni (amennyiben még nem hozta be, illetve, ha beadott igazolás lejárt)

Kérjük Tisztelt Szülőket – amennyiben lehetőségük van rá – az iskola „Széchenyi Alapítvány”-át szíveskedjenek támogatni, amit a beiratkozás alkalmával is megtehetnek. (bankszámlaszám OTP 11738060-20066167)

Hajdúböszörmény, 2020. május 11.

Kovács Attila Károly

igazgató