2019. július 23-án megtartott igazgatói pályázat véleményező értekezletek eredményei

A nevelőtestület döntése:
Az értekezleten 64 fő élt szavazati jogával az alábbiak szerint: 1 érvénytelen szavazat, 6db nem támogató szavazat, 57 támogató szavazat.

Az alkalmazotti közösség döntése:
Az értekezleten 94 fő élt szavazati jogával az alábbiak szerint: 2 érvénytelen szavazat, 6 nem támogató szavazat, 86 támogató szavazat.