Pályázat igazgató munkakör betöltésére

Északi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet az Északi Agrárszakképzési Centrum intézményeibe igazgató munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 2021. év július hó 2. napjától – Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: lásd a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információknál

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével,
feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és
technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett
szakképzettség,
– intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább
százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
– oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

– vezetői készség,
– kiváló szervező- és kommunikációs készség,
– elemzőkészség,
– terhelhetőség,
– gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
– agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
– országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
– az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
– szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
– felsőfokú gazdasági végzettség,
– felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével, bérigény megjelölésével
– Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
– A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
– A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési centrum programjával,
– 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
– Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget,
– Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
– Kérjük a megpályázni kívánt intézményt (a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ résznél van feltüntetve) a pályázati anyagában feltüntetni szíveskedjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2021.07.02. naptól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferdinánd Ágnes főigazgató-helyettes nyújt a 42/433-425 (112) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton pdf formátumban “EASZC/000504-1/2021.iktatószám, igazgató” tárggyal a igazgatoipalyazat@easzc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat az ASZC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2021. március 1.
– Kormányzati Portál: www.kormany.hu – 2021. március 1.
– KarrierM Állásportál
– Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
– szakképzési centrum honlapja
– szakképző intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt személyesen 8-16 óra között Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. alatt, illetve a www.easzc.hu honlapon szerezhet.

Az Északi Agrárszakképzési Centrum alábbi intézményeibe nyújtható be az igazgatói pályázat:

INTÉZMÉNYEK: VÁROS:
Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó
Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Mátészalka
Északi ASzC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Miskolc
Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Nyíregyháza
Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Mátrafüred
Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, szakképző Iskola és Kollégium Pétervására
Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Putnok
Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Hajdúböszörmény
Északi ASzC Tokaji Mg Technikum, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj
Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Baktalórántháza
Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Nyíregyháza