iskolavezetés
Munkaközösség-vezetők
Tanárok
Kollégiumi nevelőtanárok
nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Tanügyi alkalmazottak
Gazdasági alkalmazottak
Műszaki-technikai alkalmazottak
Konyhai alkalmazottak

Iskolavezetés

Igazgató
KOVÁCS ATTILA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles történelem szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

 

Általános igazgatóhelyettes
MAJOR SÁNDOR
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:

 

Szakmai igazgatóhelyettes
FICZERE RÓBERT
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Kertészmérnök
Okleveles agrármérnök
Okleveles agrár-mérnöktanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Egyéb oktatási tevékenység:
Szakmai vizsgaelnök

 

Kollégiumvezető
TATÁR ANTAL
Végzettség és szakképzettség:
Szociálpedagógus
Történelem szakos bölcsész és tanár
Szakvizsgázott pedagógus (történelem)

 

Tagintézmény-vezető
KÓTI IMRE
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Mezőgazdasági gépész üzemmérnök
Mérnöktanár

Munkaközösség-vezetők

FODOR EDIT
Humán munkaközösség vezetője
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár / Idegennyelvtanár
Végzettség és szakképzettség:
Orosz-történelem szakos általános iskolai tanár
Okleveles angol szakos nyelvtanár
Mesterfokozat okleveles történelemtanár

 

BERECZKI KÁROLY
Reál munkaközösség vezetője
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Biológia-kémia szakos tanár
Okleveles biológia szakos tanár
Szakvizsgázott pedagógus (biológia szakos tanár)
Szakokleveles TQM szakértő
Okleveles kémiatanár

 

CSONTOS TIBOR
Osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Közismereti tantárgyat oktató tanár / Testnevelő
Végzettség és szakképzettség:
Matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
Testnevelés szakos középiskolai tanár
Gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

 

BÁNFAI ZSOLT
Erdész munkaközösség vezetője
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Üzemmérnök (szilikát-vegyipar gépészeti szakon)
Műszaki tanár
Német szakos nyelvtanár

 

KOCSIS JÁNOS
Gépész munkaközösség vezetője
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Mezőgazdasági gépészmérnök
Mérnöktanár

 

KISS JUDIT
Agrár munkaközösség vezetője
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Agrármérnök (kertész szakirány)
Okleveles agrármérnök
Okleveles élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök

 

BERECZKINÉ BÁCSI MARIANNA
Kollégiumi munkaközösség vezetője
Kollégiumi nevelőtanár / Fejlesztőpedagógus
Végzettség és szakképzettség:
Szociálpedagógus
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Szakvizsgázott pedagógus

 

MADARÁSZNÉ CSONGRÁDI MARIANNA
Tagintézményi munkaközösség vezetője
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Élelmiszertechnológus üzemmérnök
Élelmiszertechnológus műszaki tanár
Pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára

Tanárok

BALOGH ATTILA
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Vadgazda mérnök
Környezettechnológiai szakmérnök

 

BARABÁS ATTILA
Gyakorlati oktató
Végzettség és szakképzettség:
Erdésztechnikus

 

DARÓCZYNÉ SZANICS MÓNIKA
Könyvtáros tanár
Végzettség és szakképzettség:
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

 

DÖBREI ZSOLT
Közismereti tantárgyat oktató tanár / Testnevelő
Végzettség és szakképzettség:
Biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

 

MOLNÁRNÉ NAGY ZSUZSANNA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles matematika-fizika szakos tanár
Szakvizsgázott pedagógus (matematika tanári szak)

 

ERDŐS IMRE
Szakoktató
Végzettség és szakképzettség:
Műszaki-oktató (gépész)

 

FARKAS LÁSZLÓ
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Mezőgazdasági gépészmérnök

 

FEHÉR MARIANN
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles matematika-ábrázoló geometria tanár

 

FICZERÉNÉ KISS ÉVA
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Kertészmérnök
Okleveles agrár-mérnöktanár

 

FEJÉR JÁNOS
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Agrármérnök
Mérnöktanár

 

FODOR-BALOGH JOLÁN
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Történész, történelem és társadalmi ismeretek szakos tanár
Szakvizsgázott pedagógus
Egyéb oktatási tevékenység:
Érettségi vizsgaelnök

 

FÜLÖP KORNÉL CSABA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

GAJDÁN ANIKÓ
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Német nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos tanár
Okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár

 

GAJDÁN CSABÁNÉ
Testnevelő
Végzettség és szakképzettség:
Földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

 

GÉM BALÁZS
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles gépészmérnök

 

HEGEDŰS ANTAL
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Gépészmérnök (üzemeltető-karbantartó szakirány)

 

IGNÁTH JÓZSEF
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
Okleveles mérnöktanár

 

IGNÁTH PÉTER
Gyakorlati oktató
Végzettség és szakképzettség:
Erdőgazdasági gépésztechnikus

 

KATONÁNÉ MOLNÁR EDIT
Közismereti tantárgyat oktató tanár / Testnevelő
Végzettség és szakképzettség:
Matematika-technika szakos általános iskolai tanár
Testnevelés szakos általános iskolai tanár

 

KEREKES ZSUZSANNA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Biológia-földrajz szakos tanár
Okleveles földrajz szakos tanár
Okleveles biológiatanár

 

KISS BEÁTA
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Agrármérnök
Okleveles mérnöktanár

 

KNEISZ KATALIN
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles angoltanár – történelemtanár

 

MAGYARICS TAMÁS LÁSZLÓNÉ
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles történelem – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

MAJOR SÁNDOR
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Matematika – fizika szakos általános iskolai tanár
Okleveles fizikatanár és okleveles matematikatanár

 

MALÁNICS GÁBOR
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles magyar tanári és történelem tanári szakos tanár

 

MARJAI ANTAL
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Mezőgazdasági gépész üzemmérnök
Gépész műszaki tanár

 

MARKÓNÉ PAPP MAGDOLNA
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Növénytermesztési üzemmérnök
Agrármérnök
Okleveles mérnöktanár
Egyéb oktatási tevékenység:
Mesterpedagógus – szakértő

MIHALIK ISTVÁN
Szakoktató
Végzettség és szakképzettség:
Műszaki szakoktató (erdész)

 

MOLNÁR-FEHÉR MÁRIA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles történelem szakos – olasz nyelv és irodalom szakos tanár
Szakvizsgázott pedagógus
Okleveles magyartanár
Egyéb oktatási tevékenység:
Érettségi vizsgaelnök

 

NAGY ESZTER
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Élelmiszermérnök (BSc)
Élelmiszermérnök (MSc)

 

NAGY LÁSZLÓ
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles agrármérnök
Okleveles mérnöktanár
Közgazdasági szakokleveles mérnök
Egyéb oktatási tevékenység:
Mesterpedagógus – szakértő

 

NAGY MIHÁLY
Szakoktató
Végzettség és szakképzettség:
Műszaki szakoktató

 

OLEJÁR-HOVANYECZNÉ CZUCZI MÓNIKA
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Növénytermesztési mérnök

 

OROSZ TAMÁS
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Gépészmérnök
Minőségügyi szakmérnök
Okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)

 

ÖKRÖS DÁNIEL
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

 

PAPP SZILVIA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos tanár
Okleveles magyartanár

 

RAGÁNY ILDIKÓ
Közismereti tantárgyat oktató tanár / Gyógypedagógus
Végzettség és szakképzettség:
Biológia – technika szakos tanár
Gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)
Inkluzív nevelés okleveles tanára
Szakvizsgázott pedagógus

 

SÁNTÁNÉ NAGY OTTILIA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Matematika-ábrázoló geometria-számítástechnika szakos tanár
Szakvizsgázott pedagógus (mérési, értékelési)
Egyéb oktatási tevékenység:
Érettségi vizsgaelnök

 

SZABÓ GYÖRGY
Gyakorlati oktató
Végzettség és szakképzettség:
Erdésztechnikus

 

SZABÓ SÁNDOR
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Mezőgazdasági gépész üzemmérnök
Számítástechnikai szaküzemmérnök
Mérnöktanár

 

SZABÓ TIBOR
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles agrármérnök

 

TAKÁCS JÁNOS
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles gépészmérnök
Okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
Okleveles angoltanár

 

TAKÁCSNÉ BALOGH EMESE
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Angol nyelv és irodalom szakos tanár
Okleveles angol tanár

 

TAKÁCSNÉ ERDŐS ANNAMÁRIA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Német szakos tanár és szociálpedagógus
Okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár
Okleveles történelemtanár

 

TEGDES LÁSZLÓ
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Kertész üzemmérnök
Mérnöktanár

 

TÓTH LAJOSNÉ
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Élelmiszeripari üzemmérnök
Élelmiszer-biológus
Okleveles agrár-mérnöktanár

 

TÖRÖK ATTILA
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Számítástechnika szakos tanár
Informatikus könyvtáros
Okleveles informatikatanár

 

TÜNDIKNÉ NAGY JUDIT
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

UNGVÁRINÉ DÓKA MÁRIA
Közismereti tantárgyat oktató tanár / Fejlesztőpedagógus
Végzettség és szakképzettség:
Magyar- gyors- és gépírás szakos általános iskolai tanár
Okleveles kommunikációtanár
Szakvizsgázott pedagógus (differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek)

 

VARGA SZABOLCS
Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles történelemtanár

 

VASS SZIDÓNIA
Közismereti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár és könyvtáros

 

VÉKONYNÉ MOLNÁR EMESE
Szakoktató
Végzettség és szakképzettség:
Műszaki szakoktató

 

ZSUPOS IMRE
Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
Végzettség és szakképzettség:
Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök
Okleveles mérnöktanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Egyéb oktatási tevékenység:
Mesterpedagógus – szakértő

Kollégiumi nevelőtanárok

NAGY LÁSZLÓ
támogató oktató
Végzettség és szakképzettség:
Szociálpedagógus

GRÜNVALDNÉ SZŰCS ÉVA ENIKŐ
támogató oktató
Végzettség és szakképzettség:
Agrármérnök
Mérnöktanár

TARDI SÁNDOR
támogató oktató
Végzettség és szakképzettség:
Történelem szakos középiskolai tanár

TATÁR BALÁZS
támogató oktató
Végzettség és szakképzettség:
Geográfus
Okleveles földrajztanár – okleveles környezettan-tanár

KATHONA MÓNIKA
támogató oktató
Végzettség és szakképzettség:
Általános iskolai tanító
Művelődési és felnőttképzési menedzser

DOMBI KATALIN
Kollégiumi nevelőtanár
Végzettség és szakképzettség:
Általános iskolai tanító
Okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár

LÁSZLÓ TIBOR
Kollégiumi nevelőtanár
Végzettség és szakképzettség:
Földrajz – rajz szakos tanár

 

LOVAS TIBOR
Kollégiumi nevelőtanár
Végzettség és szakképzettség:
Pedagógia szakos tanár

 

SZÁLKAY JÓZSEF
Kollégiumi nevelőtanár
Végzettség és szakképzettség:
Biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

 

TATÁR ANTAL
Kollégiumi nevelőtanár
Végzettség és szakképzettség:
Szociálpedagógus
Történelem szakos bölcsész és tanár
Szakvizsgázott pedagógus (történelem)

 

Nevelő-oktatató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

CSUKÁS JÓZSEFNÉ
Igazgatói iskolatitkár
Végzettség:
Főiskola

 

VINCZÉNÉ DOBÓ EDIT
Igazgatóhelyettesi iskolatitkár
Végzettség:
Középiskola

 

PAP MÁRK
Rendszergazda
Végzettség:
Középiskola

Tanügyi alkalmazottak

KÉPESNÉ NAGY ANDREA
Tanügyi adminisztrátor (gyakorlati oktatás, tangazdaság)
Végzettség:
Középiskola

 

MAJOROS BETTINA MAGDOLNA
Tanügyi adminisztrátor
Végzettség:
Középiskola

Gazdasági alkalmazottak

MEZEI ESZTER
Gazdasági vezető-helyettes
Végzettség:
Főiskola

 

NAGY GABRIELLA
Gazdasági ügyintéző
Végzettség:
Középiskola

 

REVÁK TIBORNÉ
Gazdasági ügyintéző
Végzettség:
Középiskola

 

SZÉKELY FERENCZNÉ
Pénztáros
Végzettség:
Középiskola

 

GAJDÁN MÁRTONNÉ
Analitikus nyilvántartó
Végzettség:
Főiskola

 

KIRÁLYNÉ KISS GYÖNGYI
Főkönyvi könyvelő
Végzettség:
Középiskola

Műszaki-technikai alkalmazottak

KERESKÉNYI GÁBORNÉ
Gondnok
Végzettség:
Középiskola

 

LÁDA IMRE
Anyagbeszerző, raktáros
Végzettség:
Középiskola

 

PAP ISTVÁN
Karbantartó
Végzettség:
Szakiskola

 

NAGY SÁNDORNÉ
Takarító
Végzettség:
Szakiskola

Konyhai alkalmazottak

ZELENKÁNÉ BÁRÁNY MAGDOLNA
Élelmezésvezető
Végzettség:
Főiskola

 

BERECZKI ZSOLT
Szakács
Végzettség:
Szakiskola

 

ESZENYI JÁNOSNÉ
Szakács
Végzettség:
Szakiskola

 

TAKÁCSNÉ LENGYEL ERZSÉBET
Szakács
Végzettség:
Szakiskola

 

VARGA CSABA
Szakács
Végzettség:
Középiskola

 

BALOGH LÁSZLÓNÉ
Konyhai kisegítő
Végzettség:
Szakiskola

 

TÁLYAI ATTILÁNÉ
Konyhai kisegítő
Végzettség:
Szakiskola

 

TÓTH GYÖNGYI
Konyhai kisegítő
Végzettség:
Szakiskola