Kedves Látogató!

A jelenleg is futó képzéseinkről szóló bővebb információk ismertetése lentebb  olvasva elérhetőek.

Az alábbiakban segítséget szeretnénk nyújtani a sikeres pályaválasztáshoz, ennek érdekében szeretnénk Önnek/Neked megmutatni, hogy milyen szakképesítések oktatása és milyen formában történik az iskolánkban. Ehhez elsőként tekintse meg/tekintsd meg az iskolánkban érvényes továbbtanulási útvonalak sematikus ábráját, amely első látásra bonyolultnak tűnhet, de segítünk abban, hogy minél jobban érthetővé váljék.

Annak érdekében, hogy bemutathassuk képzéseinket, válassza ki, hogy milyen végzettséggel rendelkezik:

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL (8. ÉVFOLYAM) RENDELKEZŐ TANULÓ
ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ TANULÓ
SZAKGIMNÁZIUMBAN (RÉGI NEVÉN SZAKKÖZÉPISKOLA) SZERZETT SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ TANULÓ
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN (RÉGI NEVÉN SZAKISKOLA) SZERZETT SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ TANULÓ

►ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL (8. ÉVFOLYAMMAL) RENDELKEZŐ TANULÓK

►1. ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM (AJKP) KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMA

Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a kollégiumunk által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A Program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően iskolánk szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskola) vagy szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) képzésén vagy egy másik középiskola 9. évfolyamán folytassák tanulmányaikat. Ha szakgimnáziumi képzésünkön folytatja tanulmányait a diák, akkor továbbra is a Program résztvevője marad.

Az AJKP pedagógiai feladatai az alábbiak:

 • a hátrányos helyzetből adódó hiányosságok csökkentése,
 • az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése,
 • az előkészítő évfolyam, majd a választott középiskola sikeres elvégzésének és a továbbtanulásnak segítése,
 • a személyiség komplex fejlesztése,
 • a kollégiumi nevelés során a társadalomba való beilleszkedéshez, a családi élethez, a hivatás gyakorlásához, az önálló és egészséges életvitelhez szükséges alapvető ismeretek, képességek, értékek kialakítása.

Pénzügyi támogatások az AJKP segítségével:

 • ingyenes tankönyv, iskolaszerek: füzet, toll, ceruza, körző, vonalzó,
 • ingyenes kollégiumi ellátás, étkezés,
 • utazási költség biztosítása,
 • ruhapénz,
 • szalagtűző támogatása: ruhavásárlás,
 • 3 napos programhétvége, őszi és tavaszi táborok,
 • szakmával összefüggően T kategóriás jogosítvány,
 • B kategóriás jogosítvány tanulmányi eredmény függvényében,
 • nyelvvizsga támogatása,
 • tanulmányi ösztöndíj.

A tanulás támogatásának formái, amelyek ingyenesek és a szülő, tanuló által választható a Program teljes ideje alatt:

 • pszichológus egyéni foglalkozása,
 • csoportnevelő egyéni törődése,
 • egyéni órarend,
 • egyéni tehetséggondozás, szükséges szerint felzárkóztatás, korrepetálás.

Tantárgyak és óraszámok:

►2. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Szakgimnáziumi képzés a hagyományos szakközépiskolai képzésnek felel meg. Iskolánkban 5 évfolyamos, 3 képzési szakaszból álló szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskola) képzés folyik. A szakgimnáziumi képzés és szakaszainak jellemzői az alábbiak:

1. szakasz: 9-12. évfolyam

 • a 4 évfolyamos 1. szakasz végén szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók, méghozzá úgy, hogy az lehetőséget nyújt számukra felsőfokú tanulmányok folytatására, illetve olyan szakmai előkészítő képzés biztosítása a cél, amely lehetővé teszi számukra, hogy az érettségi után iskolánk vagy egy másik szakképző intézmény szakképzési rendszerébe bekapcsolódjanak,
 • kötelező érettségi tantárgyak: 1. magyar nyelv és irodalom, 2. matematika, 3. tanult idegen nyelv (német nyelv vagy angol nyelv), 4. történelem, 5. ágazatnak megfelelő szakmai,
 • a 12. évfolyam végén a szakmai érettségi vizsga keretében megszerezhető az 1. szakképesítés:
 • a szakmai és a közismereti tantárgyak oktatása minden évfolyamon az alábbi heti óraszámban történik:

2. szakasz: 13. évfolyam vagy 13-14. évfolyam (választható)

 • szakképesítés megszerzése,
 • a képzés szakasz speciális megnevezése: technikusi képzés,
 • a cél az, hogy az érettségi vizsgát követő 1 vagy 2 évfolyamos 2. szakasz végén szakmai vizsgát tegyenek tanulóink, melynek birtokában szaktechnikusi képzésben vehetnek részt iskolánkban, vagy munkába tudnak állni vagy felsőfokú intézményben folytathatják tanulmányaikat,
 • 1 éves a képzés: ha 13. évfolyamon olyan ágazatban tanul tovább a diák, amilyen ágazatban tanult 9-12. évfolyamon (pl. ha 9-12. évfolyamon agrár gépész ágazatban tanult a diák, és 13. évfolyamon is agrár gépész ágazatban tanul, és így mezőgazdasági gépésztechnikus szakmát szeretne szerezni),
 • 2 éves a képzés: ha 13. évfolyamon nem abban az ágazatban folytatja tanulmányait, amelyben tanult 9-12. évfolyamon a tanuló (pl. ha a tanuló agrár gépész ágazatban tanult 9-12. évfolyamon, és a szakmai érettségi vizsga után úgy döntött, hogy nem ebben az ágazatban folytatja tanulmányait, hanem környezetvédelem ágazatban környezetvédelmi technikus szakmát akar szerezni.

3. szakasz: 15. évfolyam (választható)

 • szakképesítés, azaz szakképesítés-ráépülés megszerzése,
 • a képzési szakasz speciális megnevezése: szaktechnikusi képzés,
 • meglévő szakképesítésre épülő speciális szakmai képzés, speciális szakmai ismeretekkel:

a. mezőgazdasági technikus szakma után elsajátítható a vidékfejlesztési szaktechnikus vagy a növényvédelmi szaktechnikus szakma
b. a környezetvédelmi technikus szakma után elsajátítható a hulladékgazdálkodó szaktechnikus vagy a természetvédelmi szaktechnikus szakma.

Az 5 éves szakgimnáziumi képzésünk szerkezete az alábbi:

A szakmai gyakorlati képzés ingyenes, az iskola 9-12. évfolyamon saját tanműhelyében mindenki számára biztosítja a gyakorlati munkahelyet, 13. évfolyamon a tanuló tanulószerződés alapján az iskola tangazdaságában vagy a tanuló által kiválasztott gazdálkodó szervezetnél teljesítheti a szakmai gyakorlat követelményeit.
A magasabb évfolyamba lépés egyik feltétele, hogy adott évfolyam nyarán teljesíteni kell a nyári gyakorlatot az alábbiak szerint:

Amennyiben úgy dönt a tanuló, hogy az érettségi vizsga után tanulmányait az iskolában folytatja a megkezdett szakmacsoportban, ágazatban, az utolsó, azaz a 13. évfolyam végén szakmai vizsgát tehet az alábbi szakképesítés szerint:

Válassza ki azt a szakképesítést, amelyre kíváncsi:

►3. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

Szakközépiskolai képzés a hagyományos szakiskolai képzésnek felel meg. Iskolánkban 5 évfolyamos, 2 képzési szakaszból álló szakközépiskolai (új típusú szakiskola) képzés folyik. A szakközépiskolai képzés és szakaszainak jellemzői az alábbiak:

1. szakasz: 9-11. évfolyam

 • szakképesítés megszerzése,
 • olyan szakmai oktatás biztosítása a cél, melynek eredményeképpen az 1. szakasz végén sikeres szakmai vizsgát tesznek a tanulók, a szakmai végzettség birtokában munkába tudnak állni vagy 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzésben vagy 1 éves szakképesítés-ráépülés vagy 2 éves másik szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vehetnek részt,
 • a szakmai és a közismereti tantárgyak oktatása minden évfolyamon az alábbi heti óraszámban történik:
 • a szakmai gyakorlati képzés ingyenes, szervezése az alábbiak szerint történik szakmánként:
 • a magasabb évfolyamba lépés egyik feltétele, hogy adott évfolyam nyarán teljesíteni kell a nyári gyakorlatot az alábbiak szerint:

2. szakasz: 12-13. évfolyam (választható)

 • a szakmai vizsga után következő 2 évfolyamos 2. szakasz végén érettségi vizsgát tehetnek a tanulók, méghozzá úgy, hogy az lehetőséget nyújt számukra felsőfokú tanulmányok folytatására,
 • kötelező érettségi tantárgyak: 1. magyar nyelv és irodalom, 2. matematika, 3. tanult idegen nyelv (német nyelv vagy angol nyelv), 4. történelem, 5. érettségi tantárgy nincs, hiszen azt kiváltja a meglévő szakképesítés,

3. szakasz: 12. évfolyam (választható)

 • szakképesítés, azaz szakképesítés-ráépülés megszerzése,
 • az adott szakképesítés oktatása csak szakmai elméleti és gyakorlati képzésből áll,
 • meglévő szakképesítésre épülő speciális szakmai képzés, speciális szakmai ismeretekkel:

a. mezőgazdasági gépész szakképesítés megszerzése után tanulható az 1 éves Mezőgazdasági gépjavító szakképesítés,
b. kertész szakképesítés megszerzése után tanulható az 1 éves Zöldség- és gyümölcstermesztő vagy Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés,
c. gazda szakképesítés megszerzése után tanulható az 1 éves Biogazdálkodó szakképesítés.

4. szakasz: 12-13. évfolyam (választható)

 • vagy további, tetszőleges szakképesítés megszerzése,
 • mivel nem az alapszakképesítésre épülő újabb szakma oktatásáról van szó, ezért a képzés 2 éves és esti vagy levelező formában oktatható (pl. ha a tanuló mezőgazdasági gépészként végzett, és nem az 1 éves mezőgazdasági gépjavító szakmát akar tanulni, hanem pl. pák akar lenni, akkor ezt egy 2 éves, esti vagy levelező képzésben teheti meg),
 • az adott szakképesítés oktatása csak szakmai elméleti és gyakorlati képzésből áll,
 • a 13. évfolyamba lépés egyik feltétele, hogy teljesíteni kell a 160 órás nyári gyakorlatot.

Válassza ki azt a szakképesítést, amelyre kíváncsi: