A 2018/2019. TANÉVRE MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium meghirdeti a 2018/2019. tanévben indítandó szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseit a székhelyintézményre (Hajdúböszörmény) és a tagintézményre (Berettyóújfalu) vonatkozóan.

SZÉKHELY INTÉZMÉNY (HAJDÚBÖSZÖRMÉNY)

Bővebb információkat a főoldalon található KÉPZÉSEINK menüre navigálva olvashatsz a szakképesítésekről. De ha nem csak a szakképesítésekre vagy kíváncsi, hanem minden olyanra, amely bemutatja iskolánk szakképzését, akkor kattints ISKOLÁNK menü SZAKMAKALAUZ almenüjére.

A táblázatban pirossal megjelenített szakképesítést tanuló diákok állami ösztöndíjban részesülhetnek, melyről részletesebben olvashatsz a SZÜLŐI „KISKOKOS” menüben

5 ÉVES SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

3 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

TAGINTÉZMÉNY (BERETTYÓÚJFALU)

► FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS

A felvételi pontszámot csak a tanuló általános iskolai tanulmányai eredménye határozza meg, a központi írásbeli vizsgát nem követeljük meg az iskolánkba jelentkező tanulóktól. Tehát a felvételi pontszámot a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi osztályzatok átlaga határozza meg az alábbi tantárgyakból:

 • magyar,
 • matematika,
 • történelem,
 • idegen nyelv,
 • biológia-egészségtan,
 • fizika,
 • földrajz,
 • kémia,
 • informatika.

► KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ TANULÓ JELENTKEZÉSE

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat miután az Oktatási Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza – ez várhatóan 2018. január első felében fog megtörténni – iskolánk is tájékoztatja a szülőket.

► BEISKOLÁZÁSI, FELVÉTELI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI

A Dokumentumok menü Felvételi eljárás pontjában az alábbi dokumentumok tekinthetők meg, illetve tölthetők le:

 • az Oktatási Hivatal által készített „Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben” című kiadvány (PDF formátumban),
  SzakmaKalauz
 • Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyamára jelentkezés dokumentumai:
  Felhívás
  Szülői nyilatkozat (1. számú melléklet)
  Tanulói adatlap (2. számú melléklet)

► FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

► HASZNOS INFORMÁCIÓK A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk központi épülete közvetlenül az iskola szomszédságában található. Az épület modern, impozáns és jól felszerelt. Az itt dolgozó képzett nevelők közreműködésével megfelelő lehetőséget tudunk biztosítania a sikeres tanuláshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A kollégiumi ellátás keretén belül Arany János Kollégiumi Programok működnek: az AJKP és az AJKSZP a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak ad esélyt megfelelő gondozással, odafigyeléssel és hátránykiegyenlítő foglalkozásokkal, ingyenessé téve taníttatásukat a teljes időszakra.

AJKP

Az Arany János Kollégiumi Programba (AJKP) a 0071-es tanulmányterületre történő jelentkezéssel lehet belépni. Az AJKP célja, hogy a gyermekek a kollégiumunk által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően iskolánk vagy az általuk választott másik középiskolában folytassák tanulmányaikat.
Bővebb információ a www.ajkp.hu weboldalon.

AJKSZP

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (AJKSZP) célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak szakközépiskolai képzésünkön, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat. Kollégiumunk felelőssége az iskolával való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében.
Bővebb információ a www.ajkszp.hu weboldalon.

2 ÉVES ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

2 éves érettségire felkészítő képzés a szakközépiskolai (szakiskolai) szakmával rendelkezők részére. A tanulókat 2 év alatt felkészítjük a 4 kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból, 5. érettségi tárgyként beszámításra kerül a sikeres szakmai vizsga. Belépés feltétele: szakközépiskolai (szakiskolai) végzettség és 2018. december 31-ig betöltött 23. életév. Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény. A képzés tandíjmentes. Juttatások: ingyenes tankönyv, diákigazolvány, igény esetén kollégium.

EGYÉB

Tanulóink életkoruknak megfelelően segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és személygépkocsi vezetői engedélyt szerezhetnek autós iskolánkban. A mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány kedvezményes megszerzése az intézmény valamennyi tanulójának biztosított. Kiemelt jelentőségűek az informatika és az idegen nyelv (angol vagy német) tantárgyak iskolánkban, speciális agrárinformatikai ismeretek oktatása történik a mezőgazdasági gépésztechnikus képzésen.

► IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Szakgimnáziumi képzés:

Agrár gépész ágazat MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS kimenettel
Környezetvédelem ágazat KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS kimenettel
Erdészet és vadgazdálkodás ágazat VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS kimenettel
Élelmiszeripar ágazat ÉLELMISZERIPARI ANALITIKUS TECHNIKUS kimenettel
Élelmiszeripar ágazat ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS kimenettel
Mezőgazdaság ágazat MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS kimenettel
ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM KÉPZÉS

Szakközépiskolai képzés:

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ
ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS
HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ
PÉK
GAZDA
DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ
KERTÉSZ

BERETTYÓÚJFALU

Szakközépiskolai képzés:

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ
PÉK
KISTERMELŐI ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓ, FALUSI VENDÉGLÁTÓ
ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS
KERTÉSZ