A 2020/2021. TANÉVRE MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium meghirdeti a 2020/2021. tanévben indítandó szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseit a székhelyintézményre (Hajdúböszörmény) és a tagintézményre (Berettyóújfalu) vonatkozóan.

SZÉKHELY INTÉZMÉNY (HAJDÚBÖSZÖRMÉNY)

Bővebb információkat a főoldalon található KÉPZÉSEINK menüre navigálva olvashatsz a szakképesítésekről. De ha nem csak a szakképesítésekre vagy kíváncsi, hanem minden olyanra, amely bemutatja iskolánk szakképzését, akkor kattints ISKOLÁNK menü SZAKMAKALAUZ almenüjére.

A táblázatban pirossal megjelenített szakképesítést tanuló diákok állami ösztöndíjban részesülhetnek, melyről részletesebben olvashatsz a SZÜLŐI „KISKOKOS” menüben

5 ÉVES TECHNIKUSI KÉPZÉS

3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS

TAGINTÉZMÉNY (BERETTYÓÚJFALU)

► FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS

A felvételi pontszámot csak a tanuló általános iskolai tanulmányai eredménye határozza meg, a központi írásbeli vizsgát nem követeljük meg az iskolánkba jelentkező tanulóktól. Tehát a felvételi pontszámot a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi osztályzatok átlaga határozza meg az alábbi tantárgyakból:

 • magyar,
 • matematika,
 • történelem,
 • idegen nyelv,
 • biológia-egészségtan,
 • fizika.

► KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZŐ TANULÓ JELENTKEZÉSE

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat miután az Oktatási Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza – ez várhatóan 2020. január első felében fog megtörténni – iskolánk is tájékoztatja a szülőket.

► BEISKOLÁZÁSI, FELVÉTELI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI

A Dokumentumok menü Felvételi eljárás pontjában az alábbi dokumentumok tekinthetők meg, illetve tölthetők le:

 • az Oktatási Hivatal által készített „Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben” című kiadvány (PDF formátumban),
  SzakmaKalauz
 • Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyamára jelentkezés dokumentumai:
  Felhívás
  Szülői nyilatkozat (1. számú melléklet)
  Tanulói adatlap (2. számú melléklet)

► FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

► HASZNOS INFORMÁCIÓK A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk központi épülete közvetlenül az iskola szomszédságában található. Az épület modern, impozáns és jól felszerelt. Az itt dolgozó képzett nevelők közreműködésével megfelelő lehetőséget tudunk biztosítania a sikeres tanuláshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A kollégiumi ellátás keretén belül Arany János Kollégiumi Programok működnek: az AJKP és az AJKSZP a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak ad esélyt megfelelő gondozással, odafigyeléssel és hátránykiegyenlítő foglalkozásokkal, ingyenessé téve taníttatásukat a teljes időszakra.

AJKP

Az Arany János Kollégiumi Programba (AJKP) a 0071-es tanulmányterületre történő jelentkezéssel lehet belépni. Az AJKP célja, hogy a gyermekek a kollégiumunk által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően iskolánk vagy az általuk választott másik középiskolában folytassák tanulmányaikat.
Bővebb információ a www.ajkp.hu weboldalon.

AJKSZP

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program (AJKSZP) célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak szakközépiskolai képzésünkön, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat. Kollégiumunk felelőssége az iskolával való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében.
Bővebb információ a www.ajkszp.hu weboldalon.

2 ÉVES ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

2 éves érettségire felkészítő képzés a szakközépiskolai (szakiskolai) szakmával rendelkezők részére. A tanulókat 2 év alatt felkészítjük a 4 kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból, 5. érettségi tárgyként beszámításra kerül a sikeres szakmai vizsga. Belépés feltétele: szakközépiskolai (szakiskolai) végzettség és 2020. december 31-ig be nem töltött 23. életév. Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény. A képzés tandíjmentes. Juttatások: ingyenes tankönyv, diákigazolvány, igény esetén kollégium.

EGYÉB

Tanulóink életkoruknak megfelelően segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és személygépkocsi vezetői engedélyt szerezhetnek autós iskolánkban. A mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány kedvezményes megszerzése az intézmény valamennyi tanulójának biztosított. Kiemelt jelentőségűek az informatika és az idegen nyelv (angol vagy német) tantárgyak iskolánkban, speciális agrárinformatikai ismeretek oktatása történik a mezőgazdasági gépésztechnikus képzésen.