Komplex szakmai vizsga

Jelentkezési lap

Gazdasági dokumentumok

Munkába járás költségtérítésének szabályzata

Munkába járás költségtérítés szabályzata
Elszámolás

Alapító Okirat (hatályos 2017.09.01-től)

Alapító Okirat

Pedagógiai program (hatályos 2019.09.01-től)

Nevelési program
Szakmai program
Helyi tanterv
Mellékletek:

Középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei

Közösségi Szolgálat Szabályzata (hatályos 2017.09.01-től)

Szabályzat
Függelék:

Együttműködési megállapodás
Jelentkezési lap

Szervezeti és működési szabályzat (hatályos 2019.09.01-től)

Iskolai Szervezeti és működési szabályzat

Házirend (hatályos 2019.03.06-tól)

Iskolai Házirend
Kollégiumi Házirend

Munkaterv (2019/2020. tanév)

Munkaterv
Munkarend
Ökoiskola

Tanulói kérelmek (Házirend függelékei)

Diákkör létrehozására vonatkozó kérelem
Testnevelés heti 2 óra részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelem
Egészségügyi okok miatti testnevelés tantárgy alóli felmentésre vonatkozó kérelem
SNI/BTM tanulók foglalkozására, mentességére vonatkozó kérelem
SNI/BTM tanulók testnevelés tanóra alóli felmentésére vonatkozó kérelem
Magántanulói státuszra vonatkozó kérelem
Vendégtanulói jogviszony létesítése vonatkozó kérelem
Osztály- és csoportváltásra vonatkozó kérelem
Tanóra látogatása illetve minősítése alóli felmentésre vonatkozó kérelem
Könnyített testnevelés/gyógytestnevelésre vonatkozó kérelem
Egészségügyi alkalmatlanság miatti tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelem
Nem tanköteles tanuló jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó kérelem
Beszámításra vonatkozó kérelem
Hosszabb távolmaradásra vonatkozó kérelem
Előrehozott érettségi vizsgára vonatkozó kérelem
Bizonyitvány-másodlat iránti kérelem