Komplex szakmai vizsga

Jelentkezési lap

Alapító Okirat (hatályos 2017.09.01-től)

Alapító Okirat

Pedagógiai program (hatályos 2017.09.01-től)

Nevelési program
Szakmai program
Helyi tanterv
Mellékletek:

Középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei

Közösségi Szolgálat Szabályzata (hatályos 2017.09.01-től)

Szabályzat
Függelék:

Együttműködési megállapodás
Jelentkezési lap

Szervezeti és működési szabályzat (hatályos 2017.10.04-től)

Iskolai Szervezeti és működési szabályzat

Házirend (hatályos 2019.03.06-tól)

Iskolai Házirend
Kollégiumi Házirend

Munkaterv (2018/2019. tanév)

Munkaterv
Munkarend
Ökoiskola

Tanulói kérelmek (Házirend függelékei)

Diákkör létrehozására vonatkozó kérelem
Testnevelés heti 2 óra részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelem
Egészségügyi okok miatti testnevelés tantárgy alóli felmentésre vonatkozó kérelem
SNI/BTM tanulók foglalkozására, mentességére vonatkozó kérelem
SNI/BTM tanulók testnevelés tanóra alóli felmentésére vonatkozó kérelem
Magántanulói státuszra vonatkozó kérelem
Vendégtanulói jogviszony létesítése vonatkozó kérelem
Osztály- és csoportváltásra vonatkozó kérelem
Tanóra látogatása illetve minősítése alóli felmentésre vonatkozó kérelem
Könnyített testnevelés/gyógytestnevelésre vonatkozó kérelem
Egészségügyi alkalmatlanság miatti tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelem
Nem tanköteles tanuló jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó kérelem
Beszámításra vonatkozó kérelem
Hosszabb távolmaradásra vonatkozó kérelem
Előrehozott érettségi vizsgára vonatkozó kérelem