Közérdekű adatok a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
I. SZERVEZETI , SZEMÉLYZETI ADATOK
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 Hivatalos név: Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 Székhely:  4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3
 Postacím:  4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3
 Telefonszám:  +36 52 371 062
 Fax:  –
 E-mail cím:  hbmgi@hbmgi.hu
 Honlap:  www.hbmgi.hu
 Alapító okirat: Alapító okirat
Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti diagram
 Vezetők és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Kovács Attila Károly
igazgató
+36 52 371 062
hbmgi@hbmgi.hu
Major Sándor
általános igazgatóhelyettes
 +36 52 371 062
hbmgi@hbmgi.hu
Ficzere Róbert
szakmai igazgatóhelyettes
+36 52 371 062
hbmgi@hbmgi.hu
 Tatár Antal
kollégiumvezető
+36 52 371 062
hbmgi@hbmgi.hu
Kóti Imre
tagintézményvezető
tagintezmeny@hbmgi.hu
 Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rend
 Ügyfélkapcsolati vezető: Kovács Attila Károly
igazgató
 Elérhetőség: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.3
Telefon: +36 52 371 062
Fax: +36 52 561-047
E-mail: hbmgi@hbmgi.hu
 Ügyfélfogadási rend:  
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és adatai
 Telephely:

Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakképző Iskola
4100 Berettyóújfalu, Mátyás u. 7.
E-mail tagintézmeny@hbmgi.hu
Telefon: 30/426-2335

Kollégium:

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.3
Telefon: +36 52 371 062
Fax: +36 52 561-047
E-mail: hbmgi@hbmgi.hu

  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai
  Fenntartó / Irányító / Felügyelet / Alapítói jog   Agrárminisztérium
 Középirányitó  Északi ASzC
  II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
  Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  Szervezeti és Működési szabályzat

Iskolai Házirend
Kollégiumi Házirend

   Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 Hirdetmények, közlemények
  Ingyenes felnőttoktatás
  2020-21. tanév felvételi tájékoztató
  KIR Közzétételi Lista 2019
  Munkaterv 2019/20
Pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  Projektek
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 Közérdekű adatfelelős: Kovács Attila Károly
 Betekintés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.3
 Közérdekű e-mail cím: kozerdeku@hbmgi.hu
 Közadatkereső kozadat.hu
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  2017. év: nem közérdekű adatigénylés
2018. év: nem történt közérdekű adatigénylés
2019.év: nem történt közérdekű adatigénylés
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
 Éves költségvetés, költségvetés beszámolója
Költségvetés 2015. évi költségvetés
2016. évi költségvetés
2017. évi költségvetés
2018. évi költségvetés
2019. évi költségvetés
Költségvetési beszámoló 2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
 Foglalkoztatotti adatok, személyi juttatásokra vonatkozó adatok
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
  2020
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
  Útravaló
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj
Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítések listája a 2019/2020. tanévben
   Arany János Kollégiumi Program
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program
Kötelezően közzéteendő szerződések adatai 5 millió Forint feletti összeghatárban
  5MFt feletti szerződések összesítő táblázata 2018
  5Mft feletti szerződések összesítő táblázata 2019
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 EFOP-1.8.5 EFOP -1.8.5 leírás
Támogatói okirat
 GINOP-6.2.3 GINOP-6.2.3 leírás
Támogatói szerződés
 KEHOP-5.2.10 KEHOP-5.2.10 leírás
Támogatói szerződés
Támogatói szerződés módósítás
Közbeszerzési információk
Közbeszerzési tervek Közbeszerzési terv 2015
Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv 2020
 Közbeszerzési és KEF-szerződések 2016 évi

Épület energetikai korszerűsítés 2016. összegzés
Épület energetikai korszerűsítés I. rész 2016. szerződés
Épület energetikai korszerűsítés II. rész 2016. szerződés

Karbantartás 2016. összegzés
Karbantartás 2016. szerződés

Takarítás 2016. összegzés
Takarítás 2016. szerződés

2017 évi
Takarítás 2017. összegzés
Takarítás 2017. szerződés

2018 évi
Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
Audióvizuális eszközök beszerzése
Hálózati eszközök beszerzése
Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
Vállalkozási szerződés közbeszerzési szakértői feladatok ellátására
LEGO Mindstrom-EV3 beszerzése
Multifunkcionális fénymásoló beszerzése
NetSupport szoftver beszerzése
Szerverek és tárolók valamint az ezekhez tartozó szolgáltatások beszerzése
Vállalkozási szerződés rendezvényszervezési, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, valamint képzési és képzéshez kapcsolódó nyomdaipari ellátására
Szünetmentes tápegység beszerzése
IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

2019 évi
Takarítás 2019. összegzés
Takarítás 2019. szerződés

Archív adatok