Az iskola feladata és szakmunkás hivatástudatra és munkára nevelése:

Személyi változás történtek az iskola vezetésében. 1980-ban Struba Imrét saját kérésére nyugdíjazták, 1981. július 31-ig Őze Lajost nevezték ki az intézmény élére. 1981. augusztus 1-jétől Balogh Imrét, a hajdúböszörményi Bocskai Gimnázium tanárát – oktatási érdekre figyelemmel – áthelyezték a hajdúböszörményi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetbe és megbízták az intézmény igazgatói teendőinek ellátásával.
A kollégiumi elhelyezésben is jelentős változások történtek. A 80-as években az iskola tanulólétszámának a fele vidéki tanuló volt, akiket több diákotthonban helyeztek el.
1982 nyarán a központi diákotthon épületében a szociális létesítmények bővítésével, a klubszoba és a tanulóhelyiségek felszámolásával átalakításokat végeztek, így 60 fősről 126 férőhelyesre bővítették a diákotthont.
1983 májusában kezdődött el az étkeztetés a diákotthon épületéhez épített új, 300 adagos konyha-ebédlő épületben.

Versenyek:
1981 áprilisában a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium döntése alapján Hajdúböszörményben rendezték meg az iskola közreműködésével a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyt szarvasmarha és baromfitenyésztő szakmában.
Az 1981/82-es tanévben megrendezett növénytermesztő gépész Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen Kohári László kitűnő szakmunkás-bizonyítványt kapott.

Az 1982/83-as tanévben bevezették az 5 napos munkahetet. Ez jelentős változásokat hozott az iskola életében, át kellett szervezni a gyakorlati és az elméleti oktatás menetét is.
A helyi termelőszövetkezetek (Zója TSZ, Béke TSZ, Bocskai TSZ) egyre inkább helyet adtak a növénytermesztő gépésztanulók gyakorlati képzésének.

1989-től életbe lépett az új szakképzési törvény. A mezőgazdasági gépszerelő szakma területén a képzési felügyeletet ellátó megyei tanács művelődési osztályának határozata alapján az I. és a II. évfolyamon a szórványképzés helyett az iskolában lévő tanműhelyi oktatásra tértek át.

Az 1989/90-es tanévtől a 122. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetből átkerült intézményünkbe a mezőgazdasági gépszerelő szakmunkásképzés, hiszen a növénytermesztő gépész és a mezőgazdasági gépszerelő szakmák egymáshoz közel állnak és sok szálon kötődnek egymáshoz.